نقش علوم زمین قانونی در بررسی جرایم و اجرای قانون

چکیده:
زمینه و هدف
یکی از دغدغه های اساسی بشر در طول تاریخ، برقراری امنیت و تلاش در جهت حفظ آن می باشد. از طرفی لازمه اجتماع سالم و توسعه یافته و حضور گسترده مردم در اجتماع و فضای عمومی شهر، وجود امنیت است. از عوامل تاثیرگذار بر کاهش امنیت، وقوع جرایم می باشد. علم قانونی یکی از روش های علمی و تجزیه و تحلیل شواهد صحنه های جرم و جنایت برای حل مشکلات پلیسی و امنیتی استفاده می نماید و شامل مدارک علمی است که وقوع جرم را ثابت می کند. بنابراین در قالب علوم زمین قانونی از طریق فنون توسعه یافته علوم زمینی (نظیر ژئومورفولوژی، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، زمین شناسی، محیط زیست و غیره) به کشف و رسیدگی قضایی و قانونی جرایم قبل از بررسی توسط دادگاه پرداخته می شود. هدف از این تحقیق، بررسی جنبه های مختلف کاربردی علوم زمین قانونی، پیشرفت آن ها در گذر زمان و نیز معرفی روش های مفید در بررسی نواحی جرم خیز می باشد.
روش تحقیق: در انجام این تحقیق با استفاده از روش اسنادی - توصیفی و از طریق مراجعه به آثار مکتوب اعم از مقاله های علمی و کتاب های مرتبط سعی شد، اهمیت استفاده از این شواهد در کشف حقایق در پرونده های جنایی بیان شود.
یافته ها
با توجه به محدودیت های زمانی و منابع مالی، قبل از هر اقدامی از سوی نیروهای پلیس، میتوان با استناد به ویژگی های محیط و هدف مورد نظر، نواحی جرم خیز را پیش بینی نمود. بنابراین با انتخاب ساختار مبتنی بر مقیاس گسترده، نقش و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و ژئومورفولوژی در تحقیقات قانونی و نیز ارزیابی و کاهش جرایم بررسی خواهد گردید.
نتیجه گیری
با به کارگیری متخصصین علوم زمین در بررسی های قانونی، نیروهای انتظامی ایران به ارتقای کیفی تحقیقات قانونی در این ارگان و سازمان های مرتبط با آن دست می یابد. زیرا همکاری متخصصین علوم گوناگون در این تحقیقات، در درازمدت موجب پیشرفت محسوس علمی و ایجاد گرایش های میان رشته ای پویا و کاربردی در کشور خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
107
لینک کوتاه:
magiran.com/p1262014 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.