توسعه و طراحی راهنمای آموزشی خود مراقبتی برای بهبود علائم گر گرفتگی دوران یائسگی با تاکید بر فعالیت جسمانی و رژیم غذایی در زنان 45 - 60 سال

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف از این مطالعه توسعه و تدوین راهنمای آموزشی خود مراقبتی برای بهبود علائم گرگرفتگی در دوران یائسگی با تاکید بر فعالیت جسمانی و رژیم غذایی مناسب در زنان 60 – 45 سال است.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع مطالعات ترکیبی دو مرحله ای است. در مرحله اول یک مطالعه مروری انجام شده و کلیه مقالات خارجی و داخلی که در ده سال اخیر به تاثیر رژیم غذایی و فعالیت بدنی درکاهش گرگرفتگی پرداخته بودند، استخراج و نتایج آنها ثبت گردید در مرحله دوم به روش کیفی از طریق برگزاری پانل خبرگان نظر افراد خبره در مورد داده های گردآوری شده بررسی و مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نهایی پس از تایید خبرگان در قالب کتابچه ای ارائه گردید.
نتایج
410 مقاله از منابع خارجی و داخلی بررسی گردید و با حذف مقالات تکراری و غیرمرتبط در مجموع نتایج 77 مقاله تحلیل شد که 40 مقاله مرتبط با تغذیه و 37 مقاله مربوط به تمرینات بدنی بوده است و نتایج این مطالعات پس از ارائه در پانل خبرگان و بحث پیرامون آنها، تایید گردید که استفاده یکی از رژیم های غذایی حاوی فیتواستروژن ها از جمله عصاره گیاه گل ساعتی 60 قطره در روز،عصاره ویتاگنوس 40 قطره در روز، پودر عصاره آبی شیرین بیان 60 میلی گرم روزانه و مصرف روزانه 60 گرم پودر سویا توام با انجام فعالیت های هوازی ازجمله پیاده روی، به مدت 45-30 دقیقه با شدت متوسط رو به بالا (5-3 روز در هفته) در کاهش علائم و عوارض گرگرفتگی زنان 60 – 45 موثر است.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که فعالیت بدنی منظم توام با رژیم غذایی حاوی عصاره گیاه گل ساعتی، عصاره ویتاگنوس، عصاره شیرین بیان، فیتواستروژن ها از جمله سویا، در کاهش علائم و عوارض گرگرفتگی دوران یائسگی موثر است.
زبان:
فارسی
صفحه:
52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1262939 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.