تعیین میزان آلودگی به آفلاتوکسین در ماءالشعیرهای توزیع شده در استان لرستان با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
آفلاتوکسین ها یکی از مهم ترین مایکوتوکسین ها می باشند که دارای اثرات جهش زایی، سرطان زایی و ناقص الخلقه زایی هستند. این سموم در انواع مختلف مواد غذایی از جمله غلات و فراورده های آن یافت می شوند. ماءالشعیر فراورده ای است که از عصاره مالت تولید می شود. چناچه جو استفاده شده به آفلاتوکسین آلوده باشد، عصاره مالت تولید می شود و در نهایت، ماءالشعیر به دست آمده به آفلاتوکسین آلوده خواهد بود. از آن جایی که مصرف ماءالشعیر در جامعه رو به افزایش است و با توجه به مستعد بودن این فراورده به آلودگی سموم قارچی، در این تحقیق به ارزیابی میزان آفلاتوکسین ها در ماءالشعیر پرداخته شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه، 100 نمونه ماءالشعیر از شهرهای مختلف استان لرستان در 6 ماهه اول سال 1392 جمع آوری شد و مقادیر آفلاتوکسین های 1B، 2B، 1G و 2G در نمونه ها اندازه گیری گردید. جهت خالص سازی سموم از ستون های ایمونوافینیتی و برای شناسایی و تعیین مقدار از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی و دتکتور فلورسانس استفاده گردید.
یافته ها
در بازه ی زمانی جمع آوری نمونه های ماءالشعیر، هیچ یک از نمونه ها به آفلاتوکسین آلوده نبودند.
استنتاج
از آن جایی که آفلاتوکسین ها در هیچ یک از نمونه های مورد بررسی یافت نشدند، به نظر می رسد مصرف این نمونه ها مشکلی برای سلامتی مصرف کنندگان ایجاد نمی کند. این مطالعه، اولین مطالعه ای است که در ایران به منظور تعیین میزان آفلاتوکسین در ماءالشعیر انجام شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1264046 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!