معیارهای توسعه ی مجدد اراضی نظامی با رویکرد مدیریت بحران

پیام:
چکیده:
مدیریت بحران راهبردی است که متخصصان شهری آن را برای مقابله با بحران های شهری تدوین کرده اند. یکی از مراحل اصلی مدیریت بحران اسکان موقت حادثه دیدگان است و فضاهای باز شهری قابلیت بالایی در تسهیل این مرحله از مدیریت بحران دارند. در سال های اخیر، قانون انتقال اراضی نظامی درون شهری به خارج از محدوده ی شهرها زمینه ی توسعه ی مجدد آن ها را در کشور فراهم ساخته است. یکی از مسائل مطرح در این زمینه چگونگی توسعه ی مجدد با رویکرد مدیریت بحران است. این پژوهش در راستای حل این مسئله و با هدف ارائه ی معیارهایی برای توسعه ی مجدد اراضی نظامی با رویکرد مدیریت بحران و انتخاب پادگان دوشان تپه نشان داد که می توان معیارهایی در زمینه ی کاربری زمین، تاسیسات، تراکم، حمل و نقل و سازمان فضایی پیشنهاد کرد. بررسی شرایط شهری و محلی پادگان دوشان تپه، ارائه ی طرح های پیشنهادی برای توسعه ی مجدد و ارزیابی این طرح ها با معیارهای معرفی شده با روش تحلیل سلسله مراتبی، نشان می دهد که می توان با حداکثر استفاده ی انطباقی از کاربری ها و تاسیسات موجود، مجموعه ای احداث کرد که در شرایط عادی دارای کاربری های شرطی، چندعملکردی، موقتی، سبز و تفریحی باشد و در شرایط بحرانی با انعطاف پذیری بالا به سرعت برای عملکردهای امدادی و اسکان موقت آماده گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1265468 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.