مقدمه ای بر زیست شناسی گکوی سنگی تیغه دار (Cyrtopodion scabrum) در استان لرستان (شهرستان کوهدشت)

پیام:
چکیده:
صفات مریستیک، مورفومتریک، دوشکلی جنسی، رفتار و تغذیه در گکوی سنگی تیغه دار(Cyrtopodion scabrum) در استان لرستان (شهرستان کوهدشت) بررسی گردید. در این تحقیق تعداد 80 نمونه از تیرماه 1390 لغایت آبان 1391 در شهرستان کوهدشت با دست جمع آوری گردید.14صفت مورفومتریک و 13 صفت مریستیک کلیه ی نمونه ها به دست آمد. نمونه های نابالغ و بالغ جداگانه بررسی گردیدند. جنسیت نمونه های بالغ با مشاهده ی منافذ پیش مخرجی در نرها و عدم وجود آن در ماده ها و در نهایت با تشریح مختصرنمونه ها و بررسی غدد تناسلی تعیین گردید. داده ها با استفاده ازآنالیز توصیفی، SPSS (ویرایش 18)، آنالیز T-test تجزیه و تحلیل شدند. بر مبنای آنالیز توصیفی در میانگین صفات در بین نمونه های نر و ماده، تفاوت هایی با اختلاف اندک مشاهده گردید. برمبنای آنالیز T-test، در صفات مورفومتریک تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. اما در دو صفت مریستیک (منافذ پیش مخرجی و فلس های عرضی سر) تفاوت معنی دار مشاهده گردید که نشان دهنده ی دو شکلی جنسی در این گونه می باشد. هم چنین مشخص شد این گونه معمولا بعد از غروب آفتاب شروع به فعالیت می کند، شب فعال بوده و از حشرات تغذیه می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p1268912 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.