یافته های سی تی آنژیوگرافی ثانویه به اختلال عملکرد بطن راست در بیماران مبتلا به آمبولی ریوی حاد حجیم

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
آمبولی ریوی حجیم اختلالی تهدیدکننده حیات با مرگ و میر بالاست. آمبولی ریوی حجیم به صورت انسداد 50٪ یا بیشتر شریان های ریوی اصلی یا مسدود شدن 2 یا بیشتر از شرایین لوبار تعریف می شود. بیماران اغلب در ساعتهای اولیه در اثر نارسایی بطن راست می میرند. بنابراین یافتن علایم اختلال عملکرد بطن راست در شک تشخیصی اولیه آمبولی ریوی حجیم در مطالعات اولیه از قبیل سی تی اسکن اسپیرال، در مبتلایان به علایم تنفسی مفید خواهد بود. هدف ما از این مطالعه یافته های سی تی آنژیوگرافی اختلال عملکرد بطن راست در بیماران مبتلا به آمبولی ریوی حاد حجیم می باشد.
مواد و روش ها
در یک مطالعه تحلیلی، بر روی 80 نفر و به کمک دستگاه سی تی آنژیوگرافی مولتی اسلایس در بخش سی تی آنژیوگرافی مرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی شهر تبریز، 40 بیمار مبتلا به آمبولی ریوی حجیم و 40 بیمار با سی تی آنژیوگرافی نرمال مورد بررسی قرار گرفتند و حداکثر محور کوتاه بطن راست و بطن چپ و نسبت آنها و نیز قطر ورید ازیگوس و اجوف فوقانی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
میانگین حداکثر قطر کوتاه بطن راست در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بالاتر بوده و این رابطه از نظر آماری معنی دار بود (05/0>p). میانگین نسبت حداکثر قطر کوتاه بطن راست و بطن چپ در گروه مورد نسبت به گروه کنترل بالاتر و این رابطه معنی دار بود (05/0>p). میانگین قطر ورید اجوف فوقانی و ورید آزیگوس در گروه مورد نسبت به گروه کنترل بالاتر بوده و رابطه معنی دار بود (05/0> p).
نتیجه گیری
ارزیابی یافته های افزایش پس بار بطن راست در سی تی اسکن می تواند در پیش بینی آمبولی ریوی شدید و اقدامات تشخیصی و درمانی سریعتر و کاهش مرگ و میر ناشی از آن موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1271134 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!