شناسایی آسیب های روانی- اجتماعی و راهکارهای کاهش آن از دیدگاه مشاورین، سرپرستان و دانشجویان ساکن در خوابگاه ها

پیام:
چکیده:
لزوم توجه به آسیب های اجتماعی در محیط دانشگاه خصوصا خوابگاه ها به دلیل این که دانشجویان در این محیط جدید علاوه بر اولین تجربه ی دوری مستمر از خانواده، با دانشجویان دیگر که عموما از فرهنگ های متفاوتی می آیند سازگار شده و زندگی می کنند، قابل توجه می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب های اجتماعی خوابگاه ها و خانه های دانشجویی شهر بیرجند و ارائه راهکارهایی برای کاهش این آسیب ها می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی دانشجویان ساکن در خوابگاه ها و خانه های دانشجویی شهر بیرجند مشغول به تحصیل هستند و هم چنین مشاوران دانشگاه و سرپرستان خوابگاه ها می باشند. نمونه در بخش اول پژوهش، شامل 20 نفر از مشاوران و سرپرستان خوابگاه ها و در بخش دوم پژوهش نیز شامل 26 نفر در گروه های متمرکز شامل گروه های (مشاوران 7، سرپرستان، 9 و دانشجویان 10) بودند، که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش جمع آوری داده های پژوهش حاضر کیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته فردی و گروه متمرکز می باشد. مصاحبه های گروه متمرکز نیز در گروه های 7 تا 10 نفره انجام شد. از دیدگاه دانشجویان نظارت نامناسب سرپرستان، از دیدگاه مشاوران مسائل ارتباطی و جنسی و از دیدگاه سرپرستان مصرف انواع مواد و دخانیات در اولویت اول قرار دارند. راهکارهای پیشنهادی گروه های متمرکز با مشاوران، سرپرستان و دانشجویان، افزایش امکانات رفاهی (خوابگاه، سلف و اتوبوس)، پرکردن مناسب اوقات فراغت، انتخاب حراست مجرب و متخصص، انتخاب سرپرستان مجرب و متخصص و حمایت اقتصادی دانشگاه از دانشجویان دارای بیشترین فراوانی بودند. نتایج این پژوهش کمکی به مسئولین دانشگاه ها و سایر سازمان های حمایتی جهت کاهش آسیب ها، رسیدگی بهتر و بهبود وضعیت دانشجویان می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1271315 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.