شناسایی ترکیب های شیمیایی مواد استخراجی چوب ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. 'Coker 347') با روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی(GC/MS)

پیام:
چکیده:
توتون (Nicotianan tabacum) گیاهی صنعتی و یک ساله است که در شمال ایران برای تامین برگ آن جهت تولید تنباکو کاشت می شود و سالیانه مقادیر قابل ملاحظه ای ساقه توتون در شمال کشور تولید می شود. در این تحقیق ساقه توتون واریته کوکر347 به صورت کاملا تصادفی از منطقه گیلان، شهرستان آستارا تهیه گردید و طبق آزمون های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و سپس درصد مواد استخراجی آن تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین مواد استخراجی ساقه توتون واریته کوکر347 (41/10 درصد) بود. سپس مواد استخراجی توسط حلال تولوئن- الکل با نسبت حجمی (2 به 1) از آرد چوب استخراج گردید. مواد استخراجی تهیه شده به داخل یک ویال شیشه ای منتقل و به آن واکنشگر BSTFA اضافه شد. نمونه ها به مدت یک ساعت در حمام بن ماری و دمای 70 درجه سانتیگراد قرار گرفته و سپس توسط دستگاه (GC/MS) مورد آنالیز قرار گرفت. در مجموع 11 ترکیب شیمیایی در مواد استخراجی چوب ساقه توتون واریته کوکر347 مورد شناسایی قرار گرفت که با درصد های متفاوتی در چوب ساقه توتون واریته کوکر347 وجود دارند. این ترکیبات شامل، P- پریدین، 1- تری متیل سایلیل، 1،2- بنزن دی کربوکسیل اسید، آلفا- دی- گلوکوپیرانوز، 8،11- دی متیل- 13- (4- اکسو-1- متیل)، تری فلوئورمتیل ایزوپروپیل سولفید دارای بیشترین مقادیر هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1272079 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.