بررسی اثر بخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر تغییر نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مثلث «فقر، جهل و اعتیاد»، پویایی، بالندگی، نشاط و خلاقیت را از نوجوانان می گیرد. یکی از راه های پیشگیری از اعتیاد آموزش نوجوانان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان اثر بخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد (شرکت حضوری در کلاس های آموزشی مهارت های زندگی، ارائه پوستر و کاتالوگ، ارسال پیامک و نمایش فیلم) بر تغییر نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دوره متوسطه انجام شده است.
روش بررسی
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی است که در آن 511 دانش آموز از 4 منطقه آموزشی استان چهارمحال و بختیاری به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. جهت بررسی پژوهش ابتدا برای گروه ها، پیش آزمون انجام و جهت آموزش روش های پیشگیری، 12 جلسه آموزشی (هر هفته یک جلسه) برای هر کدام از 5 گروه برگزار شد. گروه های آزمایش و کنترل (جهت مقایسه اثر بخشی روش های گوناگون) از طریق پیش آزمون و پس آزمون با یکدیگر مقایسه شدند.
یافته ها
از بین روش های پیشگیرانه در تغییر نگرش، روش های شرکت حضوری در کلاس های آموزشی مهارت های زندگی و آموزش از طریق فیلم اثر معنی داری (05/0>P) نسبت به آموزش از طریق پوستر و کاتالوگ و ارسال پیامک از طریق تلفن همراه داشتند (05/0
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1272435 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.