گزارش یک مورد غیر معمول تومور پوستی سلول های سنگفرشی در میش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله کوتاه (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ین گزارش رخداد یک مورد غیر معمول تومور سلول های سنگفرشی را در یک راس میش 5 ساله توصیف می کند. در این مورد توده توموری در ناحیه پشتی – کمری دام واقع شده بود و ارزیابی بافت شناسی نمونه بیوپسی از آن چهره تومور فعال سلول های سنگفرشی شامل سلول های غیرتیپیک سنگفرشی همراه با پلیومورفیسم ، هیپرکروماتیسم ، میتوز غیر تیپیک و سلول های دیسکراتوتیک را نشان داد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
49 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1272818 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!