بررسی قسمتی از فون کنه های نهان استیگما (Acari: Oribaitida) در شهرستان اهواز و معرفی دو گونه جدید برای فون کنه های ایران

پیام:
چکیده:
در بررسی تنوع زیستی کنه های نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) در شهرستان اهواز که طی سال های 1389 تا 1391 انجام گرفت تعداد 19 گونه متعلق به17 جنس و 12 خانواده جمع آوری گردید که از میان آنها 2 گونه برای اولین بار از ایران و 3 خانواده، 8 جنس و 10 گونه برای اولین بار از استان خوزستان گزارش می شوند که به ترتیب با علامت * و ** مشخص شده اند. از بین گونه های جمع آوری شده گونه ی1930Scheloribates fimbriatus Thor، با فراوانی نسبی 30 و 23 درصد به ترتیب در نخلستان و مزارع غلات به عنوان گونه غالب شناسایی شد. Macropylina، Euphthiracaridae: Acrotritiaardua (Koch، 1841);Acrotritiasinensis* Jacot، 1923; Nothridae: Nothrus anauniensis** Canestrini & Fanzago، 1876; Haplochthoniidae: Haplochthonius sanctaeluciae Bernini، 1973; Cosmochthoniidae: Phyllozetes emmae (Berlese، 1910); Lohmanniidae: Lohmanniaturcmenica** Bulanova-Zachvatkina، 1960; Papilacarus chamartinensis**Pérez-Íñigo، 1967;Crypacaruspromecus Grandjean، 1950; Epilohmanniidae: Epilohmanniacylindricacylindrica (Berlese، 1904);Epilohmanniainexpectata* Schuster، 1960; Pycnonothic Brachypylina، Tectocepheidae:Tectocepheusvelatus** (Michael، 1880); Oppiidae: Microppia minus** longisetosa Subias & Rodriguez، 1988;Multioppia wilsoni** Aoki، 1964;Lasiobelbaneonominata** (Subias، 2004);Discoppia (Cylindroppia) cylindrica (Pérez-Íñigo، 1965); Pronothic Brachypylina، Zetomotrichidae: Zetomotrichus lacrimans**Grandjean،1934; Scheloribatidae: Scheloribatesfimbriatus** Thor،1930; Oribatulidae: Oribatula (Zygoribatula) connexaucrainica (Iordansky، 1990); Galumnidae: Galumairanensis**Mahunka & Akrami، 2001.
زبان:
فارسی
در صفحه:
69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1273477 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!