جهانیان در راهی که قبلا باور کردنی نبود 315 میلیاردر در چین اسما سوسیالیست! خوشگذرانی آخر هفته، 428 هزار دلار و... و در این اوضاع، هر جرقه ممکن است تبدیل به انفجار شود

زبان:
فارسی
در صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p1274526 
به نکات زیر توجه کنید!
  • درج این مطلب در سایت magiran.com با کسب اجازه از نشریه و رعایت حقوق مولفین و صاحبان اثر صورت گرفته است. باز نشر این مطلب و استفاده از نسخه الکترونیکی آن در سایت‌های اینترنتی و اینترانتی، کتابخانه‌های دیجیتال، کتاب، مجلات، لوح فشرده و غیره بدون کسب اجازه کتبی از این سایت و مدیریت نشریه و رعایت شرایط مورد نظر ایشان ممنوع است. متخلفین مشمول پیگرد قانونی خواهند بود.
  • دانلود پیاپی مقالات شماره‌های مختلف یک یا چند مجله (دانلود سیستماتیک) تحت هر عنوان مجاز نیست!
  • اشتراک سایت، تک کاربره و جهت مطالعات شخصی شماست. از ارایه شناسه و گذرواژه خود به دیگران خودداری کنید.
  • سایت حق قطع اشتراک اعضای متخلف را قبل از انقضای دوره خواهد داشت.