خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کی هانی زاده

چند تجربه شنیدنی و آموزنده برای خبرنگاران تازه کار/ خودکشی رئیس دفتر بازپرسی دادسرای تهران از دریافتی ناچیز که ایران را در اندوه فرو برده بود/ مهمان نوازی ایرانی در جریان جنگ عرب و اسرائیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1274528 
به نکات زیر توجه کنید!
  • درج این مطلب در سایت magiran.com با کسب اجازه از نشریه و رعایت حقوق مولفین و صاحبان اثر صورت گرفته است. باز نشر این مطلب و استفاده از نسخه الکترونیکی آن در سایت‌های اینترنتی و اینترانتی، کتابخانه‌های دیجیتال، کتاب، مجلات، لوح فشرده و غیره بدون کسب اجازه کتبی از این سایت و مدیریت نشریه و رعایت شرایط مورد نظر ایشان ممنوع است. متخلفین مشمول پیگرد قانونی خواهند بود.
  • دانلود پیاپی مقالات شماره‌های مختلف یک یا چند مجله (دانلود سیستماتیک) تحت هر عنوان مجاز نیست!
  • اشتراک سایت، تک کاربره و جهت مطالعات شخصی شماست. از ارایه شناسه و گذرواژه خود به دیگران خودداری کنید.
  • سایت حق قطع اشتراک اعضای متخلف را قبل از انقضای دوره خواهد داشت.