مفهوم انطباق با استرس درمراقبین کودکان مبتلا به سرطان: تحلیل مفهوم هیبرید

پیام:
چکیده:
مقدمه

مفهوم انطباق با استرس فرایندی است که سبب ایجاد تلاش برای استفاده از منابع جهت حل موقعیت استرس زا می شود. بنابراین استفاده از مهارتهای انطباقی مناسب جهت کاهش استرس، اضطراب و افسردگی مراقبت دهندگان دارای اهمیت است که سبب افزایش کیفیت درمان و مراقبت در کودکان می گردد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مطالعه، تبیین مفهوم انطباق با استرس در مراقبت دهندگان (والدین و وابستگان نزدیک) کودکان سرطانی می-باشد.

روش

در این پژوهش تحلیل مفهوم به روش هیبرید، در سه مرحله انجام شد. در مرحله مروری بر مطالعات (مرحله نظری) 30 مقاله مرتبط موجود در پایگاه های اطلاعاتی از 1990 تا می 2013 ارزیابی و تحلیل شدند. در مرحله دو یا مرحله درعرصه مصاحبه با 5 نفر از والدین کودکان سرطانی انجام و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز محتوی صورت گرفت. در مرحله نهایی، از دو مرحله قبل تحلیل کلی انجام شد.

یافته ها

براساس مروری بر ادبیات بهترین تعریف انطباق با استرس، چارچوب های فرایند انطباق با استرس در مراقبت دهندگان انتخاب شد. درمرحله کار درعرصه نیز براساس آنالیز مصاحبه مضامین و زیرمضامین اقدامات و راهبردهای انطباق با استرس والدین کودکان سرطانی استخراج شد. در مرحله نهایی از ادغام دو مرحله تعریف، چارچوب ها، اقدامات، استراتژی ها و پیامدهای انطباقی با استرس به منصه ظهور رسید و سپس مدل هیبرید ارائه شد.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج این مطالعه، اجرای مداخلات پرستاری در جهت کاهش استرس مراقبت دهنده، برنامه ریزی جهت آموزش، بکارگیری مهارت های انطباقی و از عهده برآیی صحیح و موثر در مراقبت دهندگان (والدین و وابستگان نزدیک) کودکان سرطانی امری ضروری و امکان پذیر خواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
190 -201
لینک کوتاه:
magiran.com/p1275364 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.