تهیه و بررسی خواص پلی آکریل آمید گلی اکسال دار شده به عنوان عامل مقاومت دهی تر و خشک در کاغذ

پیام:
چکیده:

پلیمرهای آمیدی کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارند. این پلیمرها در صنایع کاغذسازی به طور کلی به عنوان زلال ساز در تصفیه آب و پساب، ماندگارکننده و پلیمر مقاومت خشک به کار می روند. در این تحقیق پلی آکریل آمید گلی اکسال دار شده (G-PAM) به عنوان رزین مقاومت تر موقت در شرایط مختلف سنتز و کارایی آن در بهبود مقاومت های خشک و تر کاغذ با رزین مقاومت تر پلی آمیدوآمین اپی کلرو هیدرین (PAE) تجاری مقایسه شد. محصولات حاصل از سنتز با طیف سنجی FTIR بررسی و واکنش آن با الیاف کاغذسازی تایید شد. نتایج مرحله اول سنتز نشان داد، دمای 50 تا 60 درجه سانتی گراد به مدت 25-24 ساعت مناسب ترین شرایط واکنش پلی اکریل آمید با اتیلن دی آمین برای تولید پلی اکریل آمید آمین دار محلول در آب است. در مرحل گلی اکسال دار کردن، دمای 25 تا 30 درجه غلظت 6% پلی آکریل آمید آمین دار حاوی 2/3 میلی مول بر گرم آمین و نسبت وزنی 0/2 گلی اکسال به پلی آکریل آمید آمین دار، به عنوان شرایط بهینه سنتز رزین مقاومت تر با خواص مناسب معین شد. کاربرد G-PAM سنتزشده سبب بهبود قابل ملاحظه ای در مقاومت های خشک و تر کاغذ شد. مقایسه اثر تقویت کنندگی G-PAM سنتزشده با رزین PAE تجاری در مقدار مصرف یکسان 0/2% (بر مبنای وزن خشک کاغذ و با در نظرگرفتن خلوص هر دو رزین) نشان داد که کاغذ عمل آوری شده با G-PAM سنتزشده، 16% مقاومت کششی تر، 10% مقاومت کششی خشک، 5% مقاومت به ترکیدن و 23% مقدار جذب انرژی کششی بیشتری در مقایسه با PAE در کاغذ ایجاد کرده است. نتایج کلی، تاییدکننده G-PAM سنتزی به عنوان رزین مقاومت تر دوست دار محیط زیست و بدون تولید ترکیبات کلردار و با کارایی بهتر از PAE بود که اطمینان بخش تولید محصولات کاغذی با کیفیت بهتر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
121 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1276828 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.