جمالزاده و راوی چند چهره

نویسنده:
پیام:
چکیده:
از میان مجموعه داستان های کهنه و نو محمد علی جمالزاده، داستان «نمک گندیده» از نظر روایی و شیوه به کار گیری راوی، از ویژگی های خاصی برخوردار است که با بهره گیری از نظریه های دو نظریه پرداز روایت گری، ژنت و وارهول، این ویژگی ها قابل بررسی و مطالعه بیشتر است. با توجه به معیارهای ارائه شده توسط ژنت، راوی چند چهره «نمک گندیده»، آنقدر تغییر سطح و فاصله می دهد که به گزاره وارهول و با توجه به معیار های او، جنسیت راوی هم تغییر می کند. در جایی صدای راوی زنانه و بخشی دیگر مردانه است و چنین به نظر می رسد که علاوه بر جمالزاده، بخشی از داستان هم، توسط نویسنده ای زن نگاشته شده، این در حالی است که می دانیم «نمک گندیده» را جمالزاده نگاشته است که با بررسی بیشتر، هدف نویسنده از به کار گیری این دو نوع متفاوت از راوی مشخص می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1279541 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!