محاسبه بهای تمام شده خدمات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی به روش هزینه یابی برمبنای فعالیت در سال 1390

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه با توجه به نقش اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و خصوصا اطلاعات مالی و هزینه ای، طراحی و به کارگیری یک سیستم هزینه یابی که قادر به شناسایی و کشف هزینه ها و محاسبه صحیح بهای تمام شده خدمات باشد، جایگاه خاصی دارد و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. در ایران نیز به دلیل اینکه در چند سال اخیر بر اهمیت به کارگیری اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و لزوم شفاف سازی هزینه ها و منابع درآمدی بخش های مختلف تاکید گردیده است، توجه به این مساله اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف محاسبه بهای تمام شده خدمت ارائه شده به دانشجو توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 90 انجام شده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه هزینه های صورت گرفته در معاونت دانشجویی و فرهنگی در سال1390 بررسی شد و بهای تمام شده خدمت ارائه شده به دانشجو توسط معاونت دانشجویی، محاسبه گردیده است. روش مورد استفاده، هزینه یابی بر مبنای فعالیت بود که در آن پس از آنالیز فرایند و فعالیت، هزینه های تمام شده هر مرکز فعالیت با استفاده از مبناهای مناسب، به صورت گام به گام محاسبه شده، سرانه هزینه هر مرکز فعالیت، برای دانشجویان محاسبه گردیده است. محاسبات با استفاده از نرم افزار Excel صورت گرفته است.

نتایج

بهای تمام شده خدمات ارائه شده به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران12465916ریال محاسبه گردید.

نتیجه گیری

40% کل هزینه دانشجو از منابع عمومی توسط دولت تامین شده است و60% هزینه ها فاقد اعتبار است که این کسری به کاهش و افت کمیت وکیفیت خدمات دانشجویی در محورهای مختلف منجر می شود. این امر ضرورت بازنگری در اعتبار لحاظ شده برای معاونت دانشجویی را بیش از پیش روشن می سازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
8 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1280297 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.