موازنه الدلالات المعنویه واللفظیه لکلمتی «الاجر والثواب» (لغویا وتفسیریا وادبیا)

پیام:
چکیده:
الترادف قضیه نراها فی جمیع اللغات واللغه العربیه لیست مستثناه منها، لذلک یتناول هذا البحث کلمتی الاجر والثواب من حیث الترادف، ودلالاتهما فی القرآن الکریم ویبحث عن الجوانب المتعلقه بذلک ویقوم بإحصاء مواضع الاجر والثواب فیه حتی یعرف بمعانیهما المختلفه، منتخبا نموذجا من حیث اللفظ والمعنی مع شیء من جمالهما الصوتی وأثره فی المعانی الوجدانیه. وبما ان هاتین الکلمتین قد اخضعتا للدراسه اعتمادا علی عدد من تفاسیر القرآن الکریم وبعض الکتب اللغویه والادبیه، وبعد البحث والتنقیب فی ها، خلصنا إلی ان کلمتی الاجر والثواب غیر مترادفتین وتنقسمان من حیث المعنی إلی قسمین مختلفین: مادی ومعنوی؛ دنیوی واخروی.
زبان:
عربی
صفحات:
57 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1280865 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.