مقایسه تاثیر چند سم کنه کش در کنترل کنه تارتن بادام، Schizotetranychus smirnovi Wainst

پیام:
چکیده:
بروز و طغیان کنه تارتن بادام در سالهای اخیر و افزایش سمپاشی های بی رویه علیه آن در باغ های بادام منطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری موجب افزایش هزینه های تولید، ایجاد مقاومت در جمیت آفت، تخریب محیط زیست و از بین رفتن دشمنان طبیعی کنه ها و سایر آفات مهم بادام گردیده است. در این آزمایش چهار نوع کنه کش برموپروپیلات، هگزی تیازوکس، فنازاکوئین و فن پیروکسی میت استفاده گردیدند. آزمایش های زیست سنجی با استفاده از پوره های سن دوم و زیست سنجی ها به روش سطح آلوده به ماده سمی و با استفاده از برگ های غوطه ور در محلول های سمی انجام گردید. برگ ها درون پتری دیش های (با قطر8/9 سانتی متری) کف پوش شده با پنبه آبدار قرار داده شده و روی هر برگ 15 عدد پوره سن دوم با استفاده از قلم موی خیلی نرم منتقل گردید. پتری ها در انکوباتور با دمای co1 ± 25، رطوبت نسبی 5± 55 درصد و دوره روشنایی (L:D) 14:10 قرار داده شده و مرگ و میر کنه ها بعد از 24 ساعت ثبت گردید. نتایج نشان داد که در بین کنه کش های استفاده شده، فن پیروکسی میت با LC50 برابر با 814/0 بیشترین سمیت و بروموپروپیلات با 29/6 کمترین سمیت را داشت. در شرایط مزرعه چهار کنه کش فوق به همراه شاهد (آب پاشی) برای کنترل کنه تارتن بادام مورد استفاده قرار گرفتند. نمونه برداری یک روز قبل، 3، 7 و14 روز پس از سمپاشی صورت گرفت. برای آماربرداری 15 عدد برگ از هر درخت به طور تصادفی انتخاب و تعداد کنه های موجود در سطح بالایی و زیرین هر برگ شمارش گردید. مقایسه میانگین به وسیله آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که سموم مورد مطالعه تاثیر مناسبی در کنترل کنه تارتن بادام داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1281232 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!