بررسی تاثیر ملاتونین در مقابل اثرات زودرس ریوی ناشی از تشعشع یونساز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بیمارانی که تحت رادیوتراپی در ناحیه قفسه سینه قرار می گیرند در معرض نمونیای پرتوی در فاز زودرس و فیبروز ریوی در فاز دیررس هستند. ملاتونین می تواند با عمل مستقیم بر روی رادیکال های آزاد و با تحریک آنزیم های آنتی اکسیدانی به عنوان محافظ پرتوی عمل کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر ملاتونین در مقابل اثرات زودرس تشعشعی در ریه است.
مواد و روش ها
در این مطالعه 20 موش نر و از نژاد ویستار به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. گروه دوم 100 gm/kg ملاتونین را به صورت گاواژ دریافت کردند. گروه سوم 100 gm/kg ملاتونین را به صورت گاواژ دریافت کرده و با دز 18 گری پرتودهی شدند. گروه چهارم تحت تابش 18 گری پرتو ایکس در ناحیه قفسه سینه قرار گرفتند. 48 ساعت پس از شروع آزمون حیوانات برای بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیکی ریه کشته شدند.
نتایج
نتایج نشان داد اشعه باعث افزایش کلاپس، فیبروز و فراوانی ماکروفاژ نسبت به گروه کنترل گردید (P<0/05). مصرف خوراکی ملاتونین سبب افزایش فراوانی لنفوست و ماکروفاژ (p<0/001) و کاهش گلبول قرمز (p<0/05) نسبت به گروه پرتوی شده است.
نتیجه گیری
ملاتونین باعث ایجاد اثر حفاظت پرتوی در مقابل اثرات زودرس پرتو در ریه می شود. با توجه به سمیت سلولی که به دلیل تولید رادیکال آزاد به وجود می آید، ملاتونین می تواند مستقیما با تبدیل رادیکال های آزاد تولید شده به ترکیبات غیر سمی و یا از طریق فعال نمودن آنزیم های آنتی اکسیدان آسیب های سلولی ناشی از پرتو را تقلیل دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
120 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p1282539 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.