مشکلات احتمالی استخراج استئوبلاست های دهانی جدا شده از پریوست و استخوان آلوئول در سگ

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ضایعات استخوان فکی، مشکلات زیادی را در جراحی های فک و صورت ایجاد کرده است. برای غلبه بر مشکلات پیوند استخوان خودی، مهندسی بافت از سلول های فرد همراه با داربستهای صناعی استفاده می کند. هدف این مطالعه بررسی مشکلات احتمالی استخراج استئوبلاستها از پریوست فکی و استخوان آلوئول و مقایسه کمی آن در صورت استخراج بود.
مواد و روش ها
قطعات استخوان و پریوست از 4 سگ ابتدا از ناحیه استخوان بین دندانی و رترومولر تهیه شدند که به دلیل عدم رشد سلولی در نمونه گیری مجدد استخوان از ریج بی دندانی و پریوست از استخوان باکال فک پایین تهیه شد. به علت عدم استخراج سلول در مرحله بعد از ناحیه باکالی دندانهای پرمولر فک بالا نمونه ها جدا شده و در محیط کشت اختصاصی قرار گرفتند. با این روش نمونه برداری پس از دو هفته که سلول های پریوست تقریبا 80 درصد کف پلیت را پر کردند پاساژ داده شدند.
نتایج
با وجود رشد خوب سلول های نمونه پریوست هر 4 سگ در P0 با گذشت 1 هفته از پاساژ اول رشد سلول ها متوقف و سلول ها به مرور دچار پیری شدند.
نتیجه گیری
مشکل اساسی در رابطه با کشت سلولی، پیر شدن یا de-differentiation آنهاست که در نتیجه آن سلول ها توانایی خود را برای تکثیر از دست می-دهند. از عوامل احتمالی عدم موفقیت در کشت سلولی، آسیب حرارتی سلول ها، آلودگی محیط کشت با سلول های فیبروبلاست، عدم هماهنگی محتویات محیط کشت با نیازهای تغذیه ای سلول، آسیب ناشی از آنزیم های مورد استفاده جهت پاساژ سلول ها و سن بالای دهنده ها را می توان عنوان کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1282549 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.