سنجش پاسخ های سایتوکاینی و آنتی بادی نسبت به پروتئین سطحی 31 کیلودالتونی نوترکیب بروسلا در مدل موش عفونی شده با بروسلا ابورتوس

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از بیماری های شایع مشترک بین انسان و دام بروسلوز است و در کشورهای درحال توسعه جزء مشکلات سلامت محسوب می شود. شناسایی ترکیبات آنتی ژنی سلول بروسلا از نظر میزان و نوع پاسخ های ایمنی در میزبان های آلوده، در طراحی واکسن اهمیت دارند. پروتئین سطحی 31 کیلودالتونی (BCSP31)، در همه سویه ها حضور دارد بنابراین در این مطالعه پاسخ های ایمنی که حین عفونت میزبان موشی با بروسلا ابورتوس، نسبت به این پروتئین شکل می گیرند، مطالعه شدند.
مواد و روش ها
BCSP31 نوترکیب تولید و تخلیص شد. یک گروه موش BALB/c با تلقیح بروسلا ابورتوس 544 عفونی و به مدت 60 روز نگهداری شدند؛ گروه کنترل غیرعفونی نیز در نظر گرفته شد. از پروتئین خالص جهت ردیابی پاسخ های آنتی بادی اختصاصی در سرم موش های عفونی شده به روش ELISA استفاده شد. پاسخ های سایتوکاینی IL-4، IL-12 و IFN-γ نسبت به تحریک کشت سلول های طحالی موش ها با پروتئین نوترکیب ارزیابی شدند.
نتایج
تیتر قابل توجه آنتی بادی های اختصاصی IgG و مقدار IgG1 و IgG2a نسبت به BCSP31 در سرم موش هایی که با سویه بیماریزا عفونی شده بودند مشاهده شد. ارزیابی پاسخ سایتوکاینی سلول های طحالی نیز نشان دهنده پاسخ چشمگیر IFN-γ و IL-12 نسبت به پروتئین ذکر شده و همچنین پاسخ IL-4 قابل توجه می باشد. همه ارزیابی ها نسبت به گروه کنترل غیر عفونی معنی دار بوده اند (p<0.05).
نتیجه گیری
مجموع این نتایج نشان می دهد حین عفونت میزبان موشی با بروسلا ابورتوس، پاسخ های اختصاصی همورال و سایتوکاینی قابل توجهی نسبت به پروتئین سطحی 31 کیلودالتنی ایجاد می شود. براساس این یافته ها، از این پروتئین می توان در طراحی روش های ایمونیزاسیون استفاده نمود. کلمات کلیدی: بروسلا ابورتوس، BCSP31، آنتی بادی، سایتوکاین.
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1282556 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.