گونه Syntrichia sinensis (Müll. Hal.) Ochyra، گزارش جدیدی از تیره Pottiaceae برای فلور خزه ای ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

براساس اجرای طرح کلی جمع آوری و شناسایی خزه ها در ایران، اخیرا یک گونه از جنس Syntrichia به نامS. sinensis (Müll. Hal.) Ochyra متعلق به تیره Pottiaceae در استان آذربایجان غربی یافت شد که گزارش جدید برای فلور خزه ای کشور محسوب می شود. تیره مذکور با گسترش جهانی شامل 77 جنس و نزدیک به 1450 گونه است که صفت مشخصه زیستگاه های سخت محسوب می شود. تصاویر، شرح مورفولوژیکی، پراکنش جغرافیایی، محل دقیق جمع آوری و رویشگاه گونه مذکور توضیح داده می شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
109 تا 111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1284829 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!