شیوع هیپر لیپیدمی در نوجوانان 19-10ساله اهوازی در سال 89-1388

پیام:
چکیده:
مقدمه
پژوهش های مختلف نشان داده اند مصرف چربی در دوران کودکی می تواند اثر طولانی مدت بر سلامت و ابتلا به بیماری های غیر واگیر دوران بزرگسالی به ویژه بیماری های قلبی عروقی داشته باشد. در ایران فراوانی بیماری های قلبی عروقی و عوامل خطرساز آن رو به افزایش، و سن بروز آن رو به کاهش است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی شیوع هیپر لیپیدمی در نوجوانان 19-10 ساله اهوازی انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه ی توصیفی تحلیلی حاضر به روش خوشه ایچند مرحله ای در مراکز بهداشتی شهر اهواز انجام گردید. پس از ارایه ی داده های لازم در مورد پژوهش و کسب رضایت از آن ها یا والدین، توسط رابطین آموزش دیده برای شرکت در این بررسی دعوت به عمل آمد، و تکمیل فرم اطلاعاتی، اخذ نمونه ی خون ناشتا، اندازه گیری دور کمر و قد و وزن با روش استاندارد انجام شد.
یافته ها
در پژوهش حاضر 2239 نوجوان 19-10 ساله شامل 1117 پسر (9/49%) و 1122 دختر (1/50%)، شرکت داشتند. شیوع هیپرلیپیدمی بر اساس پیشنهاد آکادمی طب کودکان آمریکا برابر 9/29% بود که در پسران 8/32% و در دختران 1/27% به دست آمد. متوسط کلسترول تام و کلسترول LDL در دختران 14-10 ساله اهوازی بیش از پسران بود. در رده ی سنی 19-15 سال فاکتورهای کلسترول تام، کلسترول LDL و کلسترول HDL دختران اهوازی بیش از پسران به دست آمد. شیوع هیپرلیپیدمی با افزایش BMI در هر دو جنس افزایش نشان داد.
نتیجه گیری
شیوع هیپر لیپیدمی در نوجوانان اهوازی قابل ملاحظه است و باید توجه ویژه در راستای آموزش خانواده ها و نوجوانان از نظر تغذیه، تحرک و فعالیت صورت گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1287097 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.