پژوهشی در شیوه های ساخت و مضامین مکتب فلزکاری موصل مطالعه موردی:صندوقچه و شمعدان بدرالدین لولو

چکیده:
مکتب فلزکاری موصل یکی از فعال ترین و برجسته ترین مکاتب فلزکاری در دوره اسلامی هم زمان با اواخر دوره سلجوقی و دوره ایلخانی است. به دلیل جایگاه ویژه هنر فلزکاری دوران اسلامی و جایگاه خاص مکتب فلزکاری موصل، پژوهش در مکتب فلزکاری موصل بر اساس شیوه ها و فنون ساخت و تزئین شکل ها و شکل زیباشناختی آثار ضروری به نظر می رسد. ازاین رو، این مقاله درصدد تبیین ویژگی های مکتب فلزکاری، فنون ساخت و تزئینات و مفاهیم آثارفلزی موصل است و به بررسی و تحلیل دو نمونه از آثار ساخته شده در این مکتب، یعنی صندوقچه و شمعدان بدرالدین لولو، می پردازد.
بنا به یافته های این پژوهش، مضمون «شخصی نشسته با هلال ماه در دست» یکی از ویژگی های خاص تزئین در مکتب فلزکاری موصل است. این نکته که نقوش و مضامین تزئینی آثار فلزی موصل نمودی از استمرار تجارب هنرمندان ایرانی اسلامی با هویتی نوگراست حاکی از آن است که هنرهای سنتی همواره با تاریخمندی توام با نوآوری که به سنتی تازه مبدل می شود به کمال و توسعه هنر دست یازیده اند. تزئینات به کاررفته در فلزکاری موصل عبارت اند از: تزئینات جانوری (انسانی، حیوانی، پرندگان) و تزئینات کتیبه ای با خط نسخ و کوفی. در زمینه شیوه ساخت آثار فلزی در شهر موصل، همان روش های متداول در زمان ساسانیان دنبال شد. این شیوه ساخت که عمدتا روش ریختگری و قالب گیری بود به ویژه تا دوران حکومت امرا و حاکمان محلی در موصل نظیر دوران فرمان روایی آل زنگی و به ویژه بدرالدین لولو ادامه یافت. در فلزکاری موصل برخلاف فلزکاری ایران و مصر و سوریه زمینه به جای نقش با مس، نقره و طلا ترصیع کاری شده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1287847 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.