نقش خواب در ارتقای سلامت از دیدگاه طب سنتی ایران: یک مطالعه مروری

چکیده:
مقدمه
تدابیر اصول ششگانه سلامت (سته ضروریه)، نقطه قوت طب سنتی ایران در حفظ تندرستی، پیشگیری و درمان بیماریهاست. تدبیر خواب و بیداری از مداخلات کم هزینه و کارآمدی است که به شرط رعایت اصول و قواعد آن، میتواند منجر به بهبود سطح سلامت فرد و جامعه شود.
هدف
این مطالعه با هدف بررسی نقش و جایگاه خواب در ارتقاء سطح سلامت جامعه از دیدگاه طب سنتی ایران انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع مروری بوده و براساس جستجوی کتابخانه ای در منابع اصلی و مکتوب طب سنتی ایران، و در پاره ای موارد تطبیق آنها با مقالات روز و منابع طب رایج تدوین گردید.
یافته ها
این مقاله ضمن تبیین جایگاه خواب از منظر قرآن، طب سنتی وطب نوین، توصیه های کاربردی در خصوص آداب و شرایط خواب از جمله زمان، مکان، میزان، وضعیت بدن و نوع لباس هنگام خواب و رابطه خواب با غذا و همچنین خواب بر حسب مزاجها، سنین، فصول و اقالیم مختلف ارائه می کند.
بحث و نتیجه گیری
تدبیرخواب، متناسب با مزاج، سنین و اقلیم های متفاوت می تواند نقش تاثیرگذاری بر تامین سلامت ایفا کند. طب سنتی ایران به عنوان یک بسته سلامت تجربه شده، نحوه مداخله موثر در خواب را جهت استفاده حداکثری در بهبود و ارتقاء سطح سلامت جامعه تبیین کرده است که می تواند مورد استفاده متولیان حوزه سلامت قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1288492 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!