مدلسازی رسوب واکس در خطوط لوله انتقال نفت با توجه به کینتیک رسوب واکس

پیام:
چکیده:
در این مقاله یک روش محاسباتی برای مدلسازی رسوب واکس در خطوط لوله انتقال نفت ارائه شده است که با در نظر گرفتن کینتیک رسوب واکس میتواند میزان ضخامت و سختی رسوب واکس را بسیار خوب پیشبینی نماید. در مدلسازی های رسوب واکس که تاکنون انجام شده، پدیده های انتقال جرم و انتقال حرارت را کاملا مستقل از یکدیگر در نظر گرفتهاند و در نتیجه از آنالوژی چیلتون- کولبورن برای محاسبه ضریب انتقال جرم استفاده شده است. استفاده از آنالوژی به علت پیشبینی بیشتر ضریب انتقال جرم، باعث پیشبینی بیشتر ضخامت رسوب واکس نسبت به حالت واقعی میشود. برای رفع این مشکل، در این مقاله مدل جدیدی ارائه شده است که میتواند وابستگی پدیده های انتقال جرم و انتقال حرارت را در جریانهای آرام و درهم پیشبینی نماید و نشان داده شده است که کینتیک رسوب واکس در وابستگی پدیده های انتقال جرم و انتقال حرارت بسیار موثر بوده و نمیتوان از این وابستگی در مدلسازی ها صرف نظر نمود. برای بررسی دقت مدل ارائه شده، نتایج مدل با نتایج معتبر آزمایشگاهی موجود در مراجع مقایسه شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1290005 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.