آثار و پیامدهای اصلاح رفتار مدیران و فرماندهان در ابعاد فردی و سازمانی (با تاکید بر دیدگاه قرآن و روایات)

چکیده:
بشر همواره درصدد آزمودن را ه هایی است تا بتواند اعمال و رفتارش را مطابق با اهداف، نیازها، هنجارها و انتظارات خود و دیگران تنظیم کند. تنظیم رفتار، کوششی به منظور بهبود رفتارها تلقی می شود. از دیدگاه اسلام، تنظیم رفتار، خودسازی، عمل به بایدهای اخلاقی و سیر تکاملی نفس به سوی علو ذات و مقام قرب الهی است. مدیران و فرماندهان هم به عنوان راهبران سازمان و هم به دلیل قدرت تاثیرگذاری در سایرین، بیش از دیگر کارکنان نیاز به اصلاح رفتار دارند؛ بنابراین هدف این مطالعه، شناسایی آثار و پیامدهای اصلاح رفتار مدیران و فرماندهان با تکیه بر دیدگاه قرآن و روایات است. این مطالعه از نظر روش تحقیق و اهداف، کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه ی توصیفی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی است. از آنجا که مهمترین راه برای آشنایی و دستیابی به پیامدهای رفتار مناسب، رجوع به منابع دینی و نوشته های پژوهشگران و آثار اندیشمندان در این حوزه است، در این تحقیق نیز تلاش شده است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، تصویری دقیق و واضح از نظریاتی که در حوزهی رفتار و اخلاق کارکنان و مدیران سازمانها مطرح شده، ارایه و سپس تجزیه و تحلیل شود. یافته های حاصل از این مطالعه نشانگر پیامدهای مثبت اصلاح رفتار در ابعاد فردی و سازمانی است. استفاده ی صحیح از قدرت اخلاق در مدیریت و مدیریت مبتنی بر اصول اخلاقی، به عنوان ابعاد فردی حاصل از اصلاح رفتار تلقی می شود و حاکمیت معنویت در کار و سازمان، حاکمیت اخلاقیات در سازمان و رفع تعارض، ازجمله پیامدهای مثبت اصلاح رفتار در بعد سازمانی است. نتایج تحقیق، نشان میدهد افرادی که مسئولیت های کلیدی سازمان را بر عهده می گیرند باید از صفات مثبت اخلاقی برخوردار بوده و برنامه های اصلاح رفتار باید به طور مستمر برای مدیران و کارکنان اجرا شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1291641 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!