خانه های ریاضیات: تبیین نقش بی بدیل آنها در عمومی کردن ریاضی

چکیده:

هدف مقاله حاضر تبیین نقش بی بدیل فعالیتهای خانه های ریاضیات کشور در فرایند یاددهی- یادگیری ریاضی و عمومی سازی دانش ریاضی بین عموم مردم جامعه است. از این رهگذر با ذکر تاریخچه مختصر خانه های ریاضیات و نحوه شکلگیری آنها، برخی از فعالیتهای خانه ریاضیات کرمان معرفی خواهند شد. در ادامه ضرورت وجودی فعالیت های خانه های ریاضیات در چهار بعد فرهنگی، آموزشی، ارتقاء سواد ریاضی شهروندان، و به منظور مقابله با پدیده ویرانگر کنکور بیان خواهد شد. در این بخش، با ارایه مستندهای لازم، نقش بیبدیل فعالیتهای خانه های ریاضیات معرفی می شوند. از این منظر می توان ضرورت توجه به خانه های ریاضیات کشور را بیش از پیش مورد تاکید قرار داد و نقش فعالیتهای انجام شده در خانه های ریاضیات کشور را در کنار آموزشهای رسمی ریاضی مدرسهای پر رنگتر کرد. در نهایت با شناسایی دو نوع ریاضیات که در نظام مدرسه ای و در خانه های ریاضیات وجود دارند، رابطه بین ریاضی مدرسه ای و ریاضی خانه ریاضیات تبیین و از آنها به عنوان دو بال مکمل یکدیگر یاد می شود .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1293086 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!