عوامل موثر بر اولین تشنج ناشی از تب در کودکان: مرور ساختار یافته

پیام:
چکیده:
مقدمه
تشنج ناشی از تب، شایع ترین نوع تشنج است که 5-2 درصد کودکان آن را تجربه می نمایند. جستجوها نشان می دهد که مطالعات اولیه ی زیادی در خصوص عوامل مرتبط با تشنج ناشی از تب صورت گرفته است که در کنار هم قرار دادن نتایج آن ها بسیار ارزشمند است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر با انجام یک مطالعه ی مرور ساختار یافته، عوامل موثر بر اولین تشنج ناشی از تب در کودکان ایرانی تعیین شد.
روش ها
با استفاده از کلید واژه های Febrile seizure، Febrile convulsion، Children، Childhood، Fever، Iron deficiency و معادل فارسی آن ها و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ملی و بین المللی، نسبت به انتخاب مقالات اقدام شد. در ادامه با بهره گیری از ضوابط مربوط به مطالعات مرور ساختار یافته، مستندات مورد نظر وارد مطالعه شدند.
یافته ها
از 28 مقاله ی وارد شده به این مرور ساختار یافته، 24 مطالعه از نوع مورد- شاهدی و 4 مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی-تحلیلی) بود. تمرکز بیشتر مطالعات اولیه به ترتیب بر تعیین ارتباط بین سطح پلاسمای فریتین و کم خونی فقر آهن با تشنج ناشی از تب (8 مطالعه)، تعیین ارتباط بین سطح سرمی روی با تشنج ناشی از تب (7 مورد) و تعیین ارتباط بین سابقه ی فامیلی تب و تشنج با تشنج ناشی از تب در کودکان (7 مطالعه) بود.
نتیجه گیری
بر نقش ژنتیک و سابقه ی فامیلی تب و تشنج، سطح سرمی روی و سن ابتلای 6 ماه تا 5 سال در پیش آگهی تشنج به دنبال تب، اتفاق نظر وجود داشته است؛ اما در ایجاد تب و تشنج، عوامل اتیولوژیک متعدد دیگری از قبیل عناصر کمیاب، مشکلات پری ناتال، سابقه ی فامیلی صرع، درجه ی حرارت بدن و... نقش دارند که نیاز به مطالعات بیشتری با روش شناسی مناسب می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p1296231 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.