مدل سازی کلیدزنی انتقال و محدودیت های پایداری آن در بازار احتمالاتی هم زمان انرژی و رزرو چرخان

پیام:
چکیده:

در این مقاله موضوع کلیدزنی شبکه انتقال در بازار احتمالی هم زمان انرژی و رزرو چرخان مدل سازی شده است. در مدل سازی انجام گرفته قیود دینامیکی متناظر با کلیدزنی شبکه انتقال در داخل مساله بهینه سازی مدل شده است و هدف از بیان مساله کمینه کردن هزینه تامین بار، هزینه امنیت شبکه و جلوگیری از ناپایداری گذرا در هنگام بازکردن خطوط می باشد.
کلیدزنی انتقال در مقایسه با روش های دیگر همانند بازآرایی تولید و قطع بار می تواند به عنوان روشی کنترلی برای مدیریت پیشامدها در سیستم به کار گرفته شود.
در این مقاله با استفاده از مدل برنامه ریزی احتمالاتی غیر خطی اعداد صحیح، کلیدزنی انتقال در هنگام بهره برداری عادی و پیشامدها برای تعیین میزان بهینه انرژی و رزرو به کار گرفته شده است. برای بررسی کارایی استراتژی پیشنهادی سیستم تست 14شینه مورد مطالعه قرار گرفته است و مطابق با نتایج حاصل شده، استراتژی پیشنهادی هزینه های حدی انرژی و رزرو را کاهش داده است و از طرفی در نظر گرفتن محدودیت های دینامیکی باعث کم شدن اثرات کاهش هزینه در بازار می شود ولی ناپایداری گذرای سیستم و هزینه های ناپایداری را هنگام خروج خطوط مورد نظر قرار داده و هزینه های مرتبط با آن را کاهش می دهد..

زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1297183 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.