تحلیل نقش مولفه های آزادسازی اقتصادی بر عملکرد بازارهای مالی کشورهای منا با تاکید بر آزادسازی پولی و مالی

پیام:
چکیده:
هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش مولفه های آزادسازی اقتصادی بر عملکرد بازارهای مالی برخی از کشورهای درحال توسعه منا با استفاده از رویکرد نوین خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) با تاکید بر آزادسازی پولی و مالی در دوره زمانی 1986 تا 2009 می باشد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار هریک از متغیرهای مورد بحث بر قیمت سهام در بورس می باشد. براساس نتایج تحقیق حاضر به سیاستگذاران اقتصادی کشور پیشنهاد می شود همت پایداری برای تعامل بورس کشور با دیگر بازارهای مالی بین المللی برقرار شود تا بازار سرمایه کشور بتواند به یک بازار تعالی در منطقه با ارائه سیاست های پویا نائل و به رشد مالی شرکت ها در بورس، اعتلای بازار مالی کشور و به تبع آن ارتقای اقتصادی کشور کمک نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1297201 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!