الگوی چین خوردگی در بخش باختری کمربند چین خورده کپه داغ (شمال خاور ایران)

پیام:
چکیده:
کمربند چین خورده کپه داغ در شمال خاور ایران قرار گرفته است. نیمه جنوبی این کمربند در ایران و نیمه شمالی آن در ترکمنستان قرار دارد. این کمربند از دیدگاه هیدروکربوری به عنوان دومین حوضه مهم ایران به شمار می آید. رسوب گذاری در این پهنه ساختاری با پیشروی دریای ژوراسیک میانی و شکل گیری کافت درون قاره ای آغاز و روی رسوبات پالئوزوییک و تریاس به صورت دگرشیب قرار می گیرد. این پژوهش با استفاده از گزارش های زمین شناسی، نقشه های زمین شناسی، اطلاعات ژئوفیزیکی موجود و همچنین برداشت اطلاعات در عملیات صحرایی، انجام شده است. در این مطالعه الگوی هندسی چین خوردگی در ناحیه بررسی شد. نتایج به دست آمده بیانگر عملکرد دگرشکلی ستبر پوسته (Thick Skin) پس از وارونگی زمین ساختی طی فاز کوهزایی پاسادنین و کوتاه شدگی در حد 5 درصد است.
زبان:
فارسی
صفحه:
153
لینک کوتاه:
magiran.com/p1298090 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!