سنگ زایی توده گرانیتوییدی اکاپل، منطقه کلاردشت، البرز مرکزی، ایران

پیام:
چکیده:
توده گرانیتوییدی مورد مطالعه با گسترش تقریبی 50 کیلومتر مربع در جنوب باختر کلاردشت از توابع استان مازندران قرار دارد و از توده های نفوذی پهنه البرز مرکزی به شمار می آید. این توده با سن 4 54 تا 3 56 میلیون سال (پالئوسن بالایی تا ائوسن زیرین) در سازندهای مبارک و شمشک نفوذ کرده و از دید سنگ شناسی دربردارنده دو واحد فلسیک (گرانیت،کوارتز سینیت وکوارتز مونزونیت) و حدواسط تا مافیک (مونزونیت تا مونزودیوریت، دیوریت و گابرو) است. سنگ های گروه اول به ویژه گرانیت ها و کوارتزمونزونیت ها همانندی های کانی شناسی و بافتی زیادی نشان می دهند و شواهد اختلاط ماگمایی مانند بافت راپاکیوی، بافت پویی کیلیتیک، سوزن های آپاتیت، میخ های پلاژیوکلاز کلسیک در پلاژیوکلازها و انکلاوهای میکروگرانولرمافیک در آن ها دیده می شود. این سنگ ها ماهیت متاآلومین تا پرآلومین ضعیف (برخی از نمونه های گرانیتی) دارند و از نظر K2O، K2O Na2O و عناصر Hf، Rb و Th نسبت به گروه دوم غنی تر هستند. بر پایه نمودار مربوط به عناصر خاکی کمیاب، سنگ های این گروه از LREE غنی شدگی قابل توجهی دارند و با توجه به رفتار Zr، Cr، Ba و Y در روند تفریق، ویژگی های گرانیت های نوع I دمای پایین را نشان می دهند. در سنگ های گروه دوم، مونزونیت ها و مونزودیوریت ها نیز شواهد مربوط به متاسوماتیسم آلکالن همراه با بافت های اختلاط ماگمایی مانند سوزن های آپاتیت و میخ های آنورتیت در پلاژیوکلازها، دیده می شود. این سنگ ها ماهیت متاآلومین دارند و از TiO2، FeOT، MgO، CaO و P2O5 و عناصر Y، Ba، V وSr نسبت به گروه اول غنی تر هستند و برخلاف گرانیت های گروه اول ویژگی های نوع I دمای بالا را نشان می دهند. با توجه به شواهد ژئوشیمیایی و سن توده مورد مطالعه مشخص شد که توده اشاره شده از نوع گرانیت های پس از کوهزایی است که ویژگی های حدواسط میان VAG و WPG دارند. بررسی ایزوتوپی Nd نشان می دهد که تنها گرانیت های منطقه می توانند دارای منشا سنگ کره (لیتوسفر) غنی شده باشند (منفی) و بقیه سنگ های منطقه، منشا گوشته ای تهی شده، دارند (مثبت). با توجه به شواهد سنگ نگاری و ژئوشیمیایی، اختلاط ماگمایی نقش مهمی در تکامل ماگمای منطقه داشته است و بنابراین، مدل ذوب پوسته به وسیله ماگمای مشتق شده از گوشته، برای زایش ماگمای منطقه پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
215
لینک کوتاه:
magiran.com/p1298110 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!