بررسی میزان جنبایی زمین ساختی درگستره بهاباد (شمال خاور استان یزد) با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی

چکیده:
نوزمین ساخت که عامل مهم گسترش زمین ریخت ها در مناطق جنبای زمین ساختی است، به طور قابل توجهی سامانه های رودخانه ای و شکل های ریخت زمین ساختاری پیشانی کوهستانی منطقه بهاباد در ایران مرکزی را تحت تاثیر قرار داده است. برای ارزیابی میزان جنبایی زمین ساختی در منطقه، شاخص های ریخت زمین ساختی پیچ و خم پیشانی کوهستان، طول- گرادیان رود، نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره، شکل حوضه زهکشی و شاخص عدم تقارن آبراهه ها در حوضه آبریز بررسی شد. از ترکیب این شاخص ها با یکدیگر می توان رابطه شاخص جنبایی زمین ساختی (Active tectonics indices (Iat)) را به دست آورد. بر پایه مقادیر Iat، منطقه مطالعاتی را می توان به 4 رده تقسیم کرد: رده 1 (جنبایی زمین ساختی خیلی بالا، 1/52% در منطقه)، رده 2 (جنبایی زمین ساختی بالا، 68/58%)، رده 3 (جنبایی زمین ساختی متوسط، 20%) و رده 4 (جنبایی زمین ساختی کم، 9/9%). نتایج با مشاهدات صحرایی بر روی زمین ریخت ها و عوارض زمین شناسی سازگار است. شاخص های جنبایی زمین ساختی و شواهد ریخت زمین ساختاری، نرخ جنبایی زمین ساختی را در منطقه مطالعاتی بیشتر متوسط و بالا نشان می دهند.
زبان:
فارسی
صفحه:
141
لینک کوتاه:
magiran.com/p1298114 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!