جنس و گونه جدید مرجان رگوزا از سازند مبارک، ویزین پسین (برش ولی آباد، البرز مرکزی، شمال ایران)

پیام:
چکیده:
مرجان رگوزایMarzanophyllum chalusense جنس و گونه جدیدی است که از ویزین پسین (کربنیفر پیشین)برش ولی آباد (البرز مرکزی،شمال ایران) به دست آمده است. این مرجان انفرادی دارای دیواره و سپتای ستبر و بدون دیس اپیمنت است. جنس Zaphrentoides نیز ساختمان همانندی دارد، ولی دارای سپتای کاردینال توسعه یافته است. جنس جدید به دلیل شکل فسولا، ساختمان سپتا و تابولای ناکامل در زیر خانواده Zaphrentoidinae قرار داده شد. این مرجان کوچک، بدون دیس اپیمنت و منفرد به زیای Cyathaxonia تعلق داشته و در سنگ آهک های االیتی یافت شده است. مرجان های بخش C سازند مبارک در برش ولی آباد خصلت بومی دارند و بر پایه زیای همراه و موقعیت چینه ای به ویزین پسین نسبت داده شده اند.
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1298121 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!