ردیابی کمی بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در شیرهای پاستوریزه مصرفی شهر تهران در طول سال 1390

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه
تتراسایکلین ها آنتی بیوتیک های وسیع الطیفی هستند و به طور گسترده در دامپزشکی مصرف می شوند. حضور بقایای تتراسایکلین ها در شیر یک نگرانی بهداشت عمومی در سراسر جهان به شمار می رود.
هدف
بررسی میزان بقایای تتراسایکلین ها در شیر های پاستوریزه مصرفی شهر تهران در ماه های مختلف سال 1390.
روش کار
432 نمونه شیر از محصولات 12 شرکت عمده تولید کننده شیر پاستوریزه شهر تهران (3نمونه شیر از هر شرکت و در مجموع هرماه 36 نمونه) از فروشگاه های محلی خریداری و تا زمان آنالیز در فریزر oC 20– نگهداری شد. بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین از طریق یک روش استخراج مایع– مایع از نمونه های شیر جدا شد و با استفاده از سیستم کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی تعیین مقدار گردید. شرایط کروماتوگرافی شامل فاز متحرک، بافر اسید اگزالیک – استونیتریل (20: 80)، میزان جریان mL/min 1 و با دتکتور UV در طول موج nm 355 ردیابی گردید.
نتایج
میزان تتراسایکلین ها در اکثر نمونه ها کمتر از میزان حد مجاز (ppb 100) بود و تنها در 7 نمونه شیر (62/1)% مجموع بقایای تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین بالاتر از حد مجاز به دست آمد. در نمونه های اخیر، میانه مجموع بقایای تتراسایکلین ها برابر با ppb 625 و با دامنه 274 تا ppb 1270 بود.
نتیجه گیری نهایی: باتوجه به حضور بقایای تتراسایکلین در تعدادی از نمونه های شیر مصرفی در مقادیر بالاتراز حد مجاز نیاز به مطالعه گسترده تر و نظارت بیشتر مسئولین بهداشتی در این زمینه احساس می شود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
119 -123
لینک کوتاه:
magiran.com/p1300437 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!