اثر تزریق داخل هیپوکامپی پروژسترون بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر بالغ

پیام:
چکیده:
زمینه
پروژسترون به عنوان هورمونی تولید مثلی در ساختمان مغز مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش های جدید که بیشتر با تزریق سیستمیک انجام گردیده است، گزارش شده که پروژسترون بر حالت های مختلف حافظه اثرات متفاوتی دارد. ولی اینکه آیا صرفا هیپوکامپ واسطه پروژسترون در تقویت حافظه و یادگیری بوده است روشن نیست. بنابراین در بررسی کنونی تزریق داخل هیپوکامپی پروژسترون بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال در ناحیه CA1 موش های صحرایی نر نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها
حیوانات به 8 گروه هفت تایی شامل گروه های کنترل، شاهد سرم فیزیولوژی، شاهد روغن بادام (به عنوان حلال) و گروه های پروژسترون (5/.، 1، 5/1، 2 و 3 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن) تقسیم شد. در همه گروه ها به جز گروه کنترل جراحی و کانول گذاری با دستگاه استریوتاکس در ناحیه CA1 سمت چپ صورت گرفت. یک هفته بعد از بهبودی همه گروه ها با شاتل باکس آموزش داده شدند و بلافاصله بعد از آموزش دوزهای مختلف پروژسترون در حجم 5/. میکرولیتر با کانول به ناحیه CA1 هیپوکامپ تزریق گردید و گروه های شاهد به همان حجم سرم فیزیولوژی یا روغن بادام دریافت کردند، سپس حافظه همه گروه ها پس از 48 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
تجزیه وتحلیل آماری نشان می دهد که پروژسترون با دوزهای 5/.، 5/1 و 2 میکروگرم به طور معنی داری (001/0>P) حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال را افزایش می دهند. اما مقادیر پروژسترون 1 و 3 میکروگرم تاثیر معنی داری در حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال ندارد. روغن بادام باعث افزایش حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال در مقایسه با سالین می شود (001/0>P).
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که اثرات پروژسترون به عنوان یک نورواستروئید، بر حافظه و یادگیری وابسته به دوز استفاده شده از این هورمون می باشد و روغن بادام نیز با داشتن ترکیبات ویتامین E، امگا 3 و اسید اولئیک نیز در تقویت حافظه و یادگیری نیز اثرات مفیدی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
524 -532
لینک کوتاه:
magiran.com/p1301162 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!