نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه ی حقوق بین الملل

پیام:
چکیده:

ادعای ایجاد قاعده ی حقوقی و توسعه حقوق بین الملل از سوی دیوان بین المللی شاید گزاف بنظر آید. زیرا علی القاعده دیوان بین المللی دادگستری باید اختلاف های بین دولت ها را طبق حقوق بین الملل حل وفصل کرده و در صورت خلا قانونی از صدور رای اجتناب کند. ولی دیوان فراتر از حل اختلاف، از طریق ایجاد رویه ی قضایی، در توسعه ی حقوق بین الملل مشارکت دارد. «توسعه» مفهومی است که تغییر و نوآوری را در خود دارد و تنها با اعمال قواعد حقوقی موضوعه امکان پذیر نیست، لذا دیوان با عدول از رویکرد پوزیتویستی، نقش جدیدی را در حقوق بین الملل برای خود ترسیم کرده است. دیوان بین المللی دادگستری با اتخاذ روشی هم چون نظام حقوقی کامن لو؛ برای رویه ی قضایی اهمیت یبیش از یک منبع فرعی قائل است و در صورت ضرورت در اصلاح و ایجاد قواعد حقوقی مشارکت می-کند، لذا هر چند دیوان رکن قانون گذاری نیست، با توجه به توسعه نیافتگی حقوق بین الملل به عنوان یک شبه قانون گذار عمل می کند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1301781 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!