ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری با روش زایمان

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
چاقی مادر قبل از حاملگی با افزایش خطر عوارض حاملگی و زایمان مانند: اختلال عملکرد رحم، اینداکشن و سزارین همراه است. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری با روش زایمان انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی 1354 خانم حامله مراجعه کننده برای زایمان به بیمارستان بعثت شهر سنندج، مرکز استان کردستان در غرب ایران مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه حاملگی تک قلو ترم، دارای دفترچه بهداشتی، مراجعه به درمانگاه حداکثر تا هفته 12 بارداری بود. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات جمعیتی و سوالاتی در مورد روش زایمان گردآوری شد. داده ها با نرم افزار SPSS (نسخه 15) با روش های آمار توصیفی و مجذور کای تحلیل شد.
یافته ها
شیوع اضافه وزن BMI بیش از 26 در جمعیت تحت مطالعه 38 درصد و شیوع چاقی در خانم های مسن، مولتی پار، دارای تحصیلات ابتدایی، خانه دار بیشتر بود. آزمون آماری مجذور کای ارتباط معنی داری را بین اینداکشن و نوع زایمان با شاخص توده بدنی مادر نشان داد (p<0.05). یافته ها ارتباط معنی داری را بین علل سزارین و شاخص توده بدنی نشان دادند (p<0.05).
نتیجه گیری
خانمهای دارای شاخص توده بدنی بالا در طول حاملگی و زایمان نیاز به مراقبتهای بیشتری دارند و با آموزش، مشاوره تغذیه و بهداشت و بدست آوردن وزن مناسب توسط خانم ها قبل از بارداری، می توان در ارتقای سلامت مادر و نوزاد گام موثری برداشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1302738 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!