بررسی و انتخاب ترکیب هورمونی مناسب جهت باززائی شاخه و تکثیر درون شیشه ای گیاه ریحان

پیام:
چکیده:
ریحان (L. Ocimum basilicum) متعلق به خانواده نعناع (Lamiaceae) است. این گونه گیاهی غنی از روغن های معطر ضروری است و در صنعت داروسازی و عطرسازی بسیار با ارزش است. تحقیق حاضر روی کشت بافت گیاه ریحان با استفاده از ریزنمونه برگی حاصل از گیاه رشدیافته در شرایط درون شیشه ای متمرکز شده است. آزمایش حاضر به صورت طرح کاملا تصادفی در 5 تکرار در سال 1388 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا شد. ریزنمونه های برگی جهت القاء کالوس در محیط کشت پایه موراشیک و اسکوگ (MS) همراه با غلظت های مختلف BAP (1- mgl 1، 0) و 2،4-D (1- mgl 1، 5/0، 0) قرار گرفتند. پس از آن کالوس ها به منظور باززائی به محیط کشت MS همراه با هورمون های BAP در سطوح (1- mgl 5 و3، 1) در ترکیب با 1- mgl 2/0 هورمون NAA منتقل شدند. بالاترین میانگین شاخه در محیط حاوی 1- mgl 1 BAP در ترکیب با 1- mgl 2/0 NAA بدست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1304395 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.