واقع گرایی اجتماعی در شعر نازک الملائکه

پیام:
چکیده:
نازک الملائکه از جمله شاعران بزرگ عراق است که ادبیات را در کنار سایر کارکردهای زیبایی-شناسی، جولانگاه بیان حقایق جامعه می داند. شعر او صحنه آمیزش ادبیات و امور مربوط به جامعه است. دیدگاه نازک در قبال جامعه خویش و مشکلات و تنگناهای آن دیدگاهی مسوولانه است و این مهمترین شاخصه اجتماعی شعر اوست. طبع ظریف و احساس لطیف شاعر، تنها در برابر مشکلات جامعه خود واکنش نشان نمی دهد، بلکه به مصائب موجود در سایر کشورهای اسلامی از جمله فلسطین نیز می پردازد. از آنجا که اغلب پژوهشهای انجام گرفته در مورد نازک الملائکه جنبه های ذاتی و رومانتیستی شعرش را بررسی کرده اند، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به موضوعات انسانی و اجتماعی شعر نازک الملائکه با تکیه بر واقع گرایی می پردازد. واقع-گرایی اجتماعی در اشعار نازک از عواملی متعدد؛ چون توجه به مشکلات جامعه، ظلم و بی عدالتی، جنگ جهانی و ویرانیهای ناشی از آن و فقر و کمبودهای مردم زمانه سرچشمه می گیرد. از این رو، غم و اندوه انسانی، ظلم ستیزی، کمک به ضعیفان و فقیران، از مسائل مورد توجه شاعر به شمار می آید که با نگرش حزن انگیز او به تصویر کشیده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p1306288 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!