ارزش گذاری اقتصادی عرضه آب آبیاری کافی و مطمئن در اراضی شالیکاری استان گیلان

پیام:
چکیده:
زراعت محصول راهبردی برنج وابستگی بالایی به وجود آب آبیاری کافی و مطمئن داشته و استرس های کم آبی اثرات جبران ناپذیری بر عملکرد و کیفیت محصول تولیدی دارد. این در حالی است که کاهش رواناب ورودی رودخانه سفیدرود در استان گیلان که منبع اصلی تامین آب آبیاری برای 171 هزار هکتار از اراضی شالیکاری این استان بوده، عرضه کافی و مطمئن آب آبیاری را در بسیاری از مناطق این استان با چالش مواجه ساخته است. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور بهبود سیاست های مدیریت منابع آب در طرف تقاضا، به تعیین تمایل به پرداخت شالیکاران استان گیلان برای عرضه آب آبیاری کافی و مطمئن می پردازد. داده های موردنیاز بر مبنای بررسی میدانی و به کارگیری اطلاعات مربوط به 224 مزرعه در نواحی روستایی دچار کم آبی استان گیلان جمع آوری شد. در ادامه با استفاده از رهیافت ارزش گذاری انتها- باز و برازش الگوی توبیت به روش حداکثر دراستنمائی و دومرحله ای هکمن، تمایل به پرداخت شالیکاران برای برخورداری از آب آبیاری کافی و مطمئن مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که شالیکاران در این مناطق حاضر به پرداخت 49/26 درصد بیشتر نسبت به هزینه کنونی تامین آب آبیاری برای برخورداری از آب آبیاری کافی و مطمئن می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
3 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1307171 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.