مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال های 1390-1384

پیام:
چکیده:
در این مطالعه برخی از مهم ترین شاخص های رفاه اجتماعی و اندازه گیری تغییرات نابرابری درآمد ازجمله ضریب جینی، نسبت دهک ها، ضریب انگل، شاخص رفاه اجتماعی، هزینه سرانه واقعی خانوار، شکاف مصرف شهر و روستا و خط فقر در مناطق روستایی کشور با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها در طی سال های 1390-1384 محاسبه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که روند نابرابری درآمد بر اساس شاخص های محاسبه شده در مناطق روستایی در سطح کشور و استان خراسان شمالی درطی دوره موردبررسی دارای نوسان بوده و در سال 1390 کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. استان خراسان شمالی در مقایسه با کشور توزیع نابرابر درآمد را طی دوره موردبررسی نشان می دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که شاخص های رفاه اجتماعی مناطق روستایی در طی سال های موردبررسی روند کاهشی در سطح استان خراسان شمالی و کشور داشته است و مناطق روستایی استان خراسان شمالی در مقایسه با کشور وضعیت بدتری درزمینهٔ رفاه خانوار داشته است. همچنین خط فقر روندی افزایشی داشته که یکی از دلایل اصلی این افزایش، نرخ بالای تورم بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1307181 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.