بررسی شیمی آمفیبول و کلینوپیروکسن در توده های آذرین قلیایی بزقوش، کلیبر و رزگاه، شمال غرب ایران

پیام:
چکیده:

فوئیدسینیت های بزقوش، کلیبر و رزگاه در شمال غرب ایران و در استان آذربایجان شرقی واقع شده اند. این بررسی به شیمی کانی های آمفیبول و کلینوپیروکسن توده های یاد شده در ارتباط با محیط زمین ساختی، ویژگی ماگمای سازنده و جانشینی های عنصری می پردازد. ترکیب شیمیایی آمفیبول ها از منیزیوهستینگزیت تا فروپارگازیت متغیر است. همچنین این بررسی نشان می دهد که آمفیبول های کلیبر نسبت به بزقوش از لحاظ Ca+IVAl غنی بوده و جانشینی CaIVAl=SiNa بین آن ها مهم بوده است. کلینوپیروکسن ها از نوع دیوپسید بوده و با توجه به نسبت های اتمی Wo، En و Fs تغییرات در ترکیب اعضای نهایی غالبا شامل تبادل En و Fs است. همچنین جانشینی M2CaM1(Fe2+،Mg) = M2NaM1Fe3+ تا اندازه ای بین کلینوپیروکسن ها مهم بوده است. ترکیب آمفیبول ها و کلینوپیروکسن ها بیانگر جدایی آنها از یک ماگمای میاسکیتی وابسته به قوس های آتشفشانی در فشارهای نسبتا پایین است. ترموبارومتری آمفیبول ها بر اساس مقدار Al و Ti، فشارهای 1±6 و 1±7 کیلوبار به ترتیب برای توده های بزقوش و کلیبر و دمای 100±900 درجه ی سانتیگراد را نشان می دهد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
381
لینک کوتاه:
magiran.com/p1307336 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!