گزارشی جدید از جنس سراستیوم (تیره میخک) از ایران با تاکید بر ویژگی هایریزریخت شناسی

پیام:
چکیده:
تیره میخک از تیره های بزرگ گیاهی است. مرکز پراکنش آن در منطقه مدیترانه و بخش های مجاور اروپا و در غرب آسیا و آسیای مرکزی است. این تیره شامل سه زیرتیره است. جنس سراستیوم متعلق به زیر تیره آلسینوئیدیا است. این جنس به دو زیر جنس و سه بخشه در محدوده فلورا ایرانیکا طبقه بندی می شود. هدف از این مقاله توصیف گزارش جدید و مقایسه آن با گونه نزدیک آن بر اساس ویژگی های ریخت شناسی و ریزریخت شناسی دانه و دانه گرده است. در ضمن بازنگری جنس سراستیوم در ایران پنتاندروم شناسایی شد و برای اولین باربع عنوان گزارش جدید از شمال غرب ایران و فلات ایران معرفی می گردد. این گونه متعلق به زیرجنس سراستیوم و بخشه اورتودون است. ویژگی های ریخت شناسی و شرح کامل و پراکنش این گزارش جدید در این مقاله ارائه شده است هم چنین این تاکسون با نزدیک ترین گونه خود بالیریکوم هرمان مقاسیه شده است. در این تحقیق ویژگی های ریزریخت شناسی دانه و دانه گرده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره بررسی شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
239 تا 248
لینک کوتاه:
magiran.com/p1308588 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!