استفاده از مدل رگرسیون کا کس در تعیین عوامل موثر بر ادامه تحصیل در فارغ التحصیلان مقطع کاردانی رشته های بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر ادامه تحصیل فارغ التحصیلان کاردانی رشته های بهداشت انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی تحلیلی پرونده آموزشی کلیه فارغ التحصیلان رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از سال 1365 تا سال 1386 بررسی و با استفاده از چک لیست محقق ساخته و تماس تلفنی با افراد اطلاعات جمع آوری گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و بر اساس مدل رگرسیون کاکس تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج
از 398 فارغ التحصیل کاردانی بهداشت 140 نفر(35/2%) مرد و بقیه زن بودند. سن فارغ التحصیلان بین 20 تا 39 با میانگین 22.2 ± 2.25 سال بود. 206 نفر (51/8%) به مقطع بالاتر راه یافته بودند. بر اساس مدل رگرسیون کاکس، عواملی چون سن، جنس، وضعیت تاهل، محل سکونت و معدل دانشگاه از عوامل اصلی موثر بر ادامه تحصیل بودند و سایر عوامل همچون رشته تحصیلی، دوره تحصیلی و معدل دیپلم تاثیری بر شانس ورود به مقطع بالاتر نداشتند.
نتیجه گیری
عوامل موثر بر ادامه تحصیل باید به صورت یک مجموعه دیده شود تا قبل از افزایش سن و ایجاد مشغله های دیگر در زندگی افراد، زمینه برای ادامه تحصیل فراهم گردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1308927 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!