طراحی یک مدل یکپارچه استوار دو هدفه زنجیره تامین و آرایش سلولی مجازی پویا

پیام:
چکیده:
در یک محیط پویا، تغییرات تقاضا در طول افق برنامه ریزی در دوره های مختلف رخ خواهد داد. آرایش سلولی در یک دوره ممکن است برای دوره های دیگر موثر نباشد. از این رو، پیکربندی مجدد سلول ها ضروری به نظر می رسد. مفهوم آرایش سلولی مجازی رویکردی جهت مواجهه با تغییرات تقاضا بدون تحمیل هزینه های پیکربندی مجدد به سیستم است. از طرف دیگر، در نظر گرفتن همزمان زنجیره تامین و آرایش سلولی منجر به کاهش هزینه های توزیع و تولید و پاسخگویی بهتر به تقاضای بازار می شود. در این تحقیق، یک مدل ریاضی دوهدفه استوار جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی تدارکات، تولید و توزیع در شرایط عدم قطعیت توسعه داده شده است. سپس، از روش محدودیت اپسیلن تعمیم یافته جهت حل مدل پیشنهادی بهره گرفته شده است. در نهایت، یک مطالعه موردی صنعتی جهت اعتبارسنجی مدل پیشنهادی ارائه شده است. نتایج به دست آمده توسط مدیران و طراحان مورد تصدیق قرار گرفته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1310182 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.