بررسی اثر محیط های کشت پایه و تیمارهای هورمونی مختلف بر ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascene Mill.)

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، اثر سه محیط کشت مختلف (MS، WP و QL) بر تکثیر در شیشه ی گل محمدی از طریق کشت قطعات جداکشت گره واجد جوانه ی جانبی بررسی شد و اثر این محیط های پایه بر تکثیر نوشاخه و قهوه ای شدن محیط کشت پایه ارزیابی شد. به منظور تکثیر نوشاخه، قطعات جداکشت گره واجد جوانه ی جانبی به محیط های کشت فوق، واجد BAP یا Kin (1 و 3 میلی گرم در لیتر) منتقل شدند. بیشترین تعداد شاخه و تعداد برگ سبز در قطعه ی جداکشت در محیط کشت QL در تیمار mg/l3 BAP به دست آمد. به علاوه نوشاخه های تشکیل شده در محیط QL شاداب تر بوده و پایداری بیشتری داشتند. بنابراین محیط اخیر برای ریزازدیادی گل محمدی از سایر محیط ها مناسب تر بود. در بررسی ریشه زایی، شاخه های پرآوری شده در محیط کشت WP حاوی 2/0 میلی گرم در لیتر NAA ریشه دار شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1310222 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.