بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان پزشکی در خصوص ارزشیابی پایان ترم درس فیزیولوژی با استفاده از فیلم ها و تصاویر آموزشی در مقایسه با آزمون های چهار گزینه ای

نویسنده:
چکیده:
ارزشیابی یکی از جنبه های مهم در فرایند فعالیت های آموزشی است که بر اساس نتایج آن، می توان نقاط قوت و ضعف سیستم آموزشی شناخت. هدف این مطالعه، نظرسنجی از دانشجویان در خصوص استفاده از تصاویر و فیلم-های آموزشی در مقایسه با روش رایج آزمون به صورت چهار گزینه ای جهت ارزشیابی دانشجویان پزشکی درپایان ترم درس فیزیولوژی 2 پزشکی می باشد. این مطالعه به صورت یک مطالعه ی مداخله ای (Trial study) در نیمسال اول 90-89 بر روی تعداد 160 دانشجوی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. ارزشیابی با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته انجام شد. قبل از آزمون، درصد بیشتری از دانشجویان موافق با آزمون چهار گزینه ای بودند (5/31 درصد خیلی موافق و 5/40 درصد موافق) اما بعد از آزمون با استفاده از فیلم و اسلاید درصد کمتری از دانشجویان موافق با آزمون چهار گزینه ای بودند (17 درصد خیلی موافق و 8/20 درصد موافق). همچنین درصد دانشجویان موافق با شیوه ی جدید ارزشیابی پس از آزمون افزایش یافت (از 1/13درصد به 5/34 درصد خیلی موافق). میزان رضایتمندی دانشجویان و عادلانه بودن آزمون چند گزینه ای به ترتیب 14/6 و 92/4 (05/0p<) و در خصوص آزمون با استفاده از فیلم و اسلاید 30/7 و 32/7 (از 10) (05/0p>) بود. به نظر می رسد که شیوه ی ارزشیابی پایان ترم دانشجویان در دروس علوم پایه با استفاده از تصاویر و فیلم های آموزشی نه تنها از دید دانشجویان عادلانه تر بوده بلکه در ارزیابی عمقی تر مطالب آموخته شده موثرتر از آزمون های چهار گزینه ای رایج باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
100 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p1312346 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!